Tư Mã Ý Việt hóa kỹ năng tướng mới Vương Giả Vinh Diệu

Tư Mã Ý một nhà chính trị nhà quân sự đại tài của triều đình Ngụy Thời tam quốc, trong nhiều phiên bản ông được miêu tả là một người xảo nguyệt, gian ác kiêu ngạo là tượng trung cho Tử Thần luôn mang trên mình một lưỡi câu.

Việt hóa kỹ năng Tư Mã Ý


tinh-mac-ngu

Tịnh Mặc Ngữ

Tư Mã Ý có được tầm nhìn và hồi lại một ít nội năng khi sử dụng kỹ năng trúng địch. Giết người hoặc trợ công sẽ tăng 10 nội năng tối đa 100 điểm.

u-anh-chi-giao

U Ảnh Chi Giao

Tư Mã Ý kích hoạt ly hồn gây sát thương phép lên kẻ địch trên đường đi, kết thúc hiệu ứng kéo bản thể đến vị trí linh hồn tấn công gây sát thương phép và giảm 50% tốc độ di chuyển của kẻ địch trúng chiêu trong 1s. Trong 4s cường hóa đòn đánh thường tiếp theo gây thêm sát thương phép, đòn đánh đầu tiên sẽ tập kích phía sau mục tiêu gây sát thương phép.

vuc-hoang-vu

Vực Hoang Vu

Tư Mã Ý tạo ra một vùng năng lượng gây sát thương phép và làm câm lặng. Nếu Tư Mã ý đứng trong [Vực Hoang Vu] trong 2 giây sẽ nhận được 40 điểm nội năng. U Ảnh Chi Giao được kích hoạt sau khi sử dụng kỹ năng, trong vòng 4s mỗi đòn tấn công sẽ gây thêm một lượng sát thương phép, đòn đánh đầu tiên sẽ tập kích phía sau mục tiêu.
Nội tại: 15% sát thương phép sẽ chuyển hóa thành máu trong 5 giây.

tu-than-giang-lam

Tử Thần Giáng Lâm

Tư Mã Ý hiện thân của Tử Thần sau một khoảng thời gian ngắn kích hoạt kỹ năng xuất hồn bay tới hướng chỉ định gây sát thương phép đồng thời kỹ năng sẽ kích hoạt U Ảnh, Trong 4s đòn đánh thường tiếp theo sẽ gây sát thương phép, đòn đánh đầu tiên sẽ tập kích phía sau mục tiêu

Theo: Gamek

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top