Các tính năng của Genshin Impact 3.1: Thay đổi QoL, biểu ngữ Cyno và Venti, kẻ thù sa mạc, v.v.

Các tính năng của Genshin Impact 3.1: Thay đổi QoL, biểu ngữ Cyno và Venti, kẻ thù sa mạc, v.v.

Các tính năng của Genshin Impact 3.1: Thay đổi QoL, biểu ngữ Cyno và Venti, kẻ thù sa mạc, v.v. Genshin Impact 3.1 sẽ mang đến rất nhiều thay đổi mới cho trò chơi, bao gồm các bản cập nhật lớn về chất lượng cuộc sống cùng với việc phát hành Cyno, Nilou và Candace. …

Các tính năng của Genshin Impact 3.1: Thay đổi QoL, biểu ngữ Cyno và Venti, kẻ thù sa mạc, v.v. Read More »