Genshin Impact 3.3 rò rỉ: thẻ TCG, khu vực truy cập mới, sự kiện Windtrace, v.v.

Genshin Impact 3.3 rò rỉ: thẻ TCG, khu vực truy cập mới, sự kiện Windtrace, v.v.

Genshin Impact 3.3 rò rỉ: thẻ TCG, khu vực truy cập mới, sự kiện Windtrace, v.v. Rò rỉ Genshin Impact 3.3 đã tiết lộ rất nhiều nội dung trong bản cập nhật tiếp theo, bao gồm một loạt các thẻ từ trò chơi thẻ Genius Invokation, một khu vực mới để khám phá và hơn …

Genshin Impact 3.3 rò rỉ: thẻ TCG, khu vực truy cập mới, sự kiện Windtrace, v.v. Read More »