Kỷ niệm 2 năm Genshin Impact để thiết lập lại phần thưởng nạp tiền cung cấp 2x Genesis Crystals

Kỷ niệm 2 năm Genshin Impact để thiết lập lại phần thưởng nạp tiền cung cấp 2x Genesis Crystals

Kỷ niệm 2 năm Genshin Impact để thiết lập lại phần thưởng nạp tiền cung cấp 2x Genesis Crystals Genshin Impact 3.1 sẽ mang lại một phần thưởng lớn cho hệ thống nạp tiền của trò chơi. Tương tự như năm ngoái, phần thưởng nạp tiền sẽ được đặt lại trong lễ kỷ niệm, mang …

Kỷ niệm 2 năm Genshin Impact để thiết lập lại phần thưởng nạp tiền cung cấp 2x Genesis Crystals Read More »