hoặc

Nhắc nhở ngày phát hành Honkai Star Rail Có nhân vật yêu thích của bạn nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn

Nhắc nhở ngày phát hành Honkai Star Rail Có nhân vật yêu thích của bạn nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn Nhóm tại miHoYo đã nghĩ ra một cách thú vị để đảm bảo rằng bạn sẽ được nhắc về ngày phát hành Honkai Star Rail, bao gồm một tin nhắn qua Facebook Messenger …

Nhắc nhở ngày phát hành Honkai Star Rail Có nhân vật yêu thích của bạn nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn Read More »

Kỷ niệm 5 năm lần thứ 3 của Honkai Impact Cho bạn lựa chọn Seele hoặc Elysia

Kỷ niệm 5 năm lần thứ 3 của Honkai Impact Cho bạn lựa chọn Seele hoặc Elysia miHoYo đã công bố phần thưởng cho Lễ kỷ niệm lần thứ 3 của Honkai Impact, bao gồm trong số những thứ khác mà bạn lựa chọn về bộ đồ chiến đấu miễn phí. Theo trang web Honkai …

Kỷ niệm 5 năm lần thứ 3 của Honkai Impact Cho bạn lựa chọn Seele hoặc Elysia Read More »

Scroll to Top