Closed

Rò rỉ Genshin Impact tiết lộ bản đồ thành phố Fontaine tiềm năng từ Closed Beta

Rò rỉ Genshin Impact tiết lộ bản đồ thành phố Fontaine tiềm năng từ Closed Beta Một bản rò rỉ Closed Beta của Genshin Impact cho thấy một cái nhìn khả dĩ về kiến ​​trúc ban đầu của Fontaine gần đây đã xuất hiện trực tuyến. Tin tức này xuất hiện dưới dạng một đoạn …

Rò rỉ Genshin Impact tiết lộ bản đồ thành phố Fontaine tiềm năng từ Closed Beta Read More »

Bản đồ Closed Beta bị rò rỉ Genshin Impact hiển thị giai đoạn đầu của tất cả 7 quốc gia

Bản đồ Closed Beta bị rò rỉ Genshin Impact hiển thị giai đoạn đầu của tất cả 7 quốc gia

Bản đồ Closed Beta bị rò rỉ Genshin Impact hiển thị giai đoạn đầu của tất cả 7 quốc gia Một người rò rỉ Genshin Impact đã quyết định xem xét một bản đồ Closed Beta cũ với các ghi chú của nhà phát triển và nó tiết lộ một số thông tin thú vị …

Bản đồ Closed Beta bị rò rỉ Genshin Impact hiển thị giai đoạn đầu của tất cả 7 quốc gia Read More »

Thumbnails managed by ThumbPress

Scroll to Top