Các địa điểm của Genshin Impact Apple: Tìm táo cho Liben ở đâu?

Các địa điểm của Genshin Impact Apple: Tìm táo cho Liben ở đâu?

Các địa điểm của Genshin Impact Apple: Tìm táo cho Liben ở đâu? Genshin Impact đã thông báo về sự trở lại của một sự kiện định kỳ phổ biến có tên Marvelous Merchandise. Đây là một sự kiện mà người chơi có thể đổi phần thưởng lớn chỉ bằng cách trao đổi tài nguyên. …

Các địa điểm của Genshin Impact Apple: Tìm táo cho Liben ở đâu? Read More »