RhythmAssassin • Android & Ios New Games

#RhythmAssassin #Android #Ios #GamesRa mắt chính thức + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của RhythmAssassin (bởi 20 TRANG)

Rhythm Assassin là một trò chơi hành động nhịp điệu kết hợp giữa trò chơi hành động đang chạy và trò chơi nhịp điệu.
Các nhân vật chính bị cưỡng bức triệu tập đến thế giới cyberpunk…
Nhiều câu chuyện, bài hát mới và các nhân vật mạnh mẽ sẽ được thêm vào!
Đánh bại những kẻ thù tiếp cận với nhịp điệu!

RhythmAsát thủ
RhythmAsát thủ
RhythmAsát thủ
trình phát YouTubeBạn cũng có thể thích…

Scroll to Top