Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu 'vượt biên' tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào?

Pokemon và The Simpsons là hai bộ phim hoạt hình xuất phát từ hai nền văn hóa khác nhau, một là phương Tây, một là phương Đông. Thoạt nghe đã chẳng thấy liên quan gì rồi nên có ai nghĩ rằng đem nhân vật của hai tác phẩm nổi tiếng này kết hợp với nhau không?

Thế mà có đấy, một nghệ sĩ có nick name @ThumbsDesign đã mang những điều không tưởng biến thành có tưởng để cho khán giả chiêm ngưỡng một bộ tranh vô cùng tuyệt vời. Ai mào ngờ được rằng nếu vẽ những sinh vật Pokémon dễ thương theo phong cách The Simpsons lại hài hước đến thế cho tới khi xem bộ ảnh dưới đây.

Cùng xem bộ ảnh khi các Pokemon “vượt biên” sang thế giới của The Simpsons nhé!

Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 1.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 2.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 3.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 4.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 5.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 6.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 7.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 8.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 9.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 10.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 11.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 12.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 13.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 14.
Nếu các sinh vật Pokemon đáng yêu vượt biên tới thế giới của The Simpsons thì sẽ thế nào? - Ảnh 15.

Theo: Gamek

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top