MrRabbit’s Cambridge Adventure • Android & Ios New Games

MrRabbit’s Cambridge Adventure • Android & Ios New Games

MrRabbit’s Cambridge Adventure • Android & Ios New Games

#MrRabbits #Cambridge #Adventure #Android #Ios #Games


Khởi chạy chính thức

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của MrRabbit’s Cambridge Adventure (bởi Đậu nànhDaizu)

Audrey sẽ rời Cambridge nhưng cô ấy không thể rời đi mà không có người bạn thỏ của mình.
Tìm Mr Rabbit trước khi SS P320 khởi hành!

Cuộc phiêu lưu ở Cambridge của MrRabbit
Cuộc phiêu lưu ở Cambridge của MrRabbit

Mr Rabbit’s Cambridge Point and Click Adventure là một trò chơi tìm đồ vật ẩn dành cho thiết bị di động dựa trên tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ minh họa và tác giả, chinnyinc. Trò chơi được làm từ áp phích, nhắc lại thành trải nghiệm tương tác giàu cốt truyện.

Cuộc phiêu lưu ở Cambridge của MrRabbit
Cuộc phiêu lưu ở Cambridge của MrRabbit
Cuộc phiêu lưu ở Cambridge của MrRabbit
goo

Thumbnails managed by ThumbPress

Scroll to Top