Liên Quân Thử Nghiệm Ngày 11/07 – Tiếp Tục Cân Bằng Tướng

Violet

lien-quan-thu-nghiem-11/7

Thuộc Tính Cơ Bản:

Tốc chạy cơ bản: 340 tăng lên 350

Phạm vi đòn thường cơ bản: 6.75 m tăng lên 7m

lien-quan-thu-nghiem-11/7Đạn Xuyên Thấu

Sát thương vật lý: 275/315/355/395/435/475(+1.15AD) giảm xuống 275/315/355/395/435/475(+1.0AD)

Hủy giảm dần hiệu ứng tăng Tốc chạy của Tướng địch xung quanh khi Lộn.

lien-quan-thu-nghiem-11/7Lựu Đạn Nổ

Sát thương vật lý: 125/140/155/170/185/200(+0.5AD) tăng lên 250/280/310/340/370/400(+1.0AD)

Năng lượng: 80/85/90/95/100/105 giảm xuống 50/55/60/65/70/75

lien-quan-thu-nghiem-11/7Pháo Đại

Sát thương vật lý: 400/500/600(+1.5AD) tăng lên 500/750/1000(+1.5AD)

(Mới) Tạo ra sát thương vật lý đồng thời giảm 100/150/200Giáp của địch, duy trì 5 giây

Năng lượng: 140/150/160 giảm xuống 100/120/140

Tel’Annas

lien-quan-thu-nghiem-11/7

Thuộc Tính Cơ Bản:

Công vật lý cơ bản: 163 tăng lên 178

Công vật lý tăng trưởng: 15.6 tăng lên 12.4

Giáp tăng trưởng: 17.4 tăng lên 20.8

Máu tăng trưởng: 176.3 tăng lên 210

lien-quan-thu-nghiem-11/7lien-quan-thu-nghiem-11/7Hỗn Mang Tiễn

Chỉnh kích thước của chỉ báo phạm vi Chiêu 3, giúp phù hợp với hiệu ứng và tầm tấn công thực tế của chiêu thức .

Chỉnh Lỗi phạm vi cực đại của chiêu 3 không thể nhắm trúng.

Lindis

lien-quan-thu-nghiem-11/7

(Nội Tại) Phục Kích

Thời gian tăng tốc: 2.5 giây giảm xuống 2 giây

Nguyệt Ảnh

Sát thương vật lý: 220/300/380 (+1.0 AD) giảm xuống 175/250/325 (+1.0AD)

Annette

lien-quan-thu-nghiem-11/7

lien-quan-thu-nghiem-11/7(Nội Tại) Gió Nhẹ

Hiệu quả hồi phục đối với các Tướng lân cận: 400(mỗi tăng 1 cấp+10) thay đổi thành 275(mỗi tăng 1 cấp+25)

lien-quan-thu-nghiem-11/7Gió Xoáy

Sát thương phép: 100/112/124/136/148/160(+0.15AP) giảm xuống 85/94/103/112/121/130(+0.15AP)

Giữa Phong ba nhận được sát thương phép: 2% máu tối đa giảm xuống 1% máu tối đa

lien-quan-thu-nghiem-11/7Gió Bão

Thời gian hồi chiêu: 60/50/40 thay đổi 60/55/40

Nakroth

lien-quan-thu-nghiem-11/7

Thuộc Tính Cơ Bản:

Máu tăng trưởng: 190.5 tăng lên 211.5

lien-quan-thu-nghiem-11/7Nguồn Cơn Rắc Rối

Sát thương vật lý: 180/200/220/240/260/280(+1.0AD) tăng lên 150/180/210/240/270/300(+1.2AD)

Cresht

lien-quan-thu-nghiem-11/7

lien-quan-thu-nghiem-11/7(Nội Tại) Đại Dương Thịnh Nộ

Tăng Nộ đòn thường: 1 tăng lên 2

lien-quan-thu-nghiem-11/7Bọt Bong Bóng

Nộ nhận được khi Nhẩy: 0 tăng lên 2

Toro

lien-quan-thu-nghiem-11/7

lien-quan-thu-nghiem-11/7Sừng Trâu

Thời gian hồi chiêu: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây giảm xuống 9/8.5/8/7.5/7/6.5 giây

lien-quan-thu-nghiem-11/7Đại Địa Chấn

Tỉ lệ giảm tốc tạo ra do lần thứ 2 nện đất: 40% tăng lên 50%

Thời gian hất tung địch ở lần nện đất thứ 3: 1 giây tăng lên 1.5 giây

Rourke

lien-quan-thu-nghiem-11/7

lien-quan-thu-nghiem-11/7(Nội Tại) Tán Xạ

Giảm Giáp: Nhiều nhất 12 lần, mỗi lần 6(nhân vật tăng 1 cấp +1) tăng lên Nhiều nhất 20 lần, mỗi lần 4(nhân vật tăng 2 cấp +1)

Baldum

lien-quan-thu-nghiem-11/7

lien-quan-thu-nghiem-11/7(Nội Tại) Cường Tráng

Sát thương phép kèm theo đòn thường: 10(mỗi tăng 1 cấp+1)(+0.02 Giáp) chỉnh sửa thành 25(+0.03 Giáp)

lien-quan-thu-nghiem-11/7Địa Chấn

ST vật lý: 50/55/60/65/70/75(+0.03 Giáp)(+0.2AD) tăng lên 65/72/79/86/93/100(+0.05 Giáp)(+0.2AD)

Marja

lien-quan-thu-nghiem-11/7

Thuộc Tính Cơ Bản:

Phạm vi đòn thường: 6m tăng lên 6.6m

lien-quan-thu-nghiem-11/7Sóng Thống Khổ

Sát thương phép: 350/440/530/620/710/800(+0.52AP) chỉnh sửa thành 400/480/560/640/720/800(+0.6AP)

Thời gian hồi chiêu: 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6 giảm xuống 7/6.6/6.2/5.8/5.4/5

lien-quan-thu-nghiem-11/7Ác Hồn

ST phép: 300/450/600(+0.45AP) tăng lên 500/750/1000(+0.75AP)

Điêu Thuyền

lien-quan-thu-nghiem-11/7

lien-quan-thu-nghiem-11/7Băng Đăng

Thời gian đóng băng liên tiếp cùng 1 mục tiêu: 0.75 giây tăng lên 1.25 giây

Ignis

lien-quan-thu-nghiem-11/7

lien-quan-thu-nghiem-11/7(Nội Tại) Hỏa Hồn

Hồi máu: 50(mỗi tăng 1 cấp+5)(+0.1AP) tăng lên 80(mỗi tăng 1 cấp+5)(+0.2AP)

lien-quan-thu-nghiem-11/7Hỏa Hoạn

Thời gian hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7 giây giảm xuống 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Zill

lien-quan-thu-nghiem-11/7

Thuộc Tính Cơ Bản:

Công vật lý cơ bản: 163 tăng lên 178

Công vật lý tăng trưởng: 13.2 giảm xuống 11.2

lien-quan-thu-nghiem-11/7(Nội Tại) Bão Tố

Giảm thời gian duy trì Tốc chạy của đối phương: 0.25 giây tăng lên 0.5 giây

ST tăng thêm khi tấn công Quái bằng đòn thường: 25 điểm tăng lên 50 điểm

lien-quan-thu-nghiem-11/7Phong Ba

Trong các cuộc tấn công tiếp theo, phạm vi lọc mục tiêu tấn công: 6m giảm xuống 4m

Theo: Gamek

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top