Khi Thủy Thủ Mặt Trăng hóa thân thành các nữ thần tượng K-Pop

Khi Thủy Thủ Mặt Trăng hóa thân thành các nữ thần tượng K-Pop

Mới đây, các fan K-Pop thậm chí đã đưa ra những hình ảnh khá thú vị khi so sánh sự giống nhau giữa các nữ thủy thủ trong Sailor Moon với các nữ thần tượng đang nổi hiện nay.

Theo: Gamek

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top