Incoming Monsters • Android & Ios New Games

#Incoming #Monsters #Android #Ios #Games


Ra mắt chính thức + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của Incoming Monsters (bởi OKJOY)

Quái vật nguy hiểm đến! Họ đang tấn công toàn thế giới Thế giới đang gặp nguy hiểm!
Là hy vọng cuối cùng của nhân loại, bạn không có lựa chọn nào khác! Chọn vũ khí của bạn để đảm nhận vai trò anh hùng cứu thế giới!
Họ đông hơn bạn rất nhiều – bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến bạn rơi vào tình thế nguy cấp!
Đối mặt với khủng hoảng, bạn phải tìm cách sống sót!

Quái vật đến

Đặc trưng:
-Năm anh hùng khác nhau
-Đối mặt với hơn 1000 quái vật cùng lúc và tiêu diệt chúng
-Xóa bản đồ bằng điều khiển một tay
-Trải nghiệm kỹ năng roguelike hoàn toàn mới với sự kết hợp không giới hạn
-Cảm nhận sức nóng của từng giai đoạn mới với những khó khăn khác nhau

Nhóm người hâm mộ Facebook chính thức:

trình phát YouTube

Scroll to Top