Idle RPG • Android & Ios New Games

Idle RPG • Android & Ios New Games

Idle RPG • Android & Ios New Games

#Idle #RPG #Android #Ios #Games


Đăng ký trước – Toàn cầu

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của Hunter Raid : Idle RPG (bởi studio gameberry(RPG nhàn rỗi, Mô phỏng)

Cuộc tập kích bắt đầu. Hãy cảnh giác để đào tạo thợ săn và đánh thức họ dậy!
Cổng màu đỏ không xác định đã mở. Tồn tại!

Dungeon với vũ trụ thế giới
– Quá khứ, hiện tại, tương lai và vũ trụ tưởng tượng đã sẵn sàng

Hunter Raid : RPG nhàn rỗi

Thay đổi hệ thống công việc
– Hấp thụ sức mạnh của thực thể ẩn danh và mạnh mẽ hơn
– Kiểm tra Berserker, Kensei và Sword Master

Hunter Raid : RPG nhàn rỗi

Các tính năng RPG nhàn rỗi
– Tận hưởng tốc độ tăng trưởng nhanh với phần thưởng trong ứng dụng phong phú

Hunter Raid : RPG nhàn rỗi

Hơn thế nữa là gì?
– Hệ thống Bang hội, trang phục, v.v.!

goo

Thumbnails managed by ThumbPress

Scroll to Top