Idle Clicker • Android & Ios New Games

#Idle #Clicker #Android #Ios #Games


Ra mắt chính thức + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của Woodcutter: Idle Clicker (bởi nabiyastudio82)

chạm! chạm! chạm! Phát triển một tiều phu với một liên lạc đơn giản!

Giảm căng thẳng bằng cách chặt cây và vui chơi trò chơi với marten dễ thương ~

Hơn 300 loài cây
Giảm căng thẳng bằng cách chặt nhiều loại cây bằng rìu!

Tiều phu: Clicker nhàn rỗi

80 loại vũ khí
Nhận nhiều loại vũ khí và thay đổi giao diện của vũ khí yêu thích của bạn với hệ thống chuyển đổi!

Điều khiển đơn giản
Chỉ cần chạm vào màn hình để chặt cây!

Tiều phu: Clicker nhàn rỗi

nội dung khác nhau
Bạn có thể thu được một lượng lớn hàng hóa từ cây vàng, săn bắn và golem vô hạn!

da khác nhau
Thu thập nhiều loại da, bao gồm tiều phu, marten và nền!

trình phát YouTube

Scroll to Top