Hunter Identity V


Violetta

Bí danh: Soul Weaver ( Hồn Dệt)
CV: Freak Show Performer (người trình diễn Freak Show)

Freak Show là một buổi diễn của những người dị biến, đột biến, dị tật khác thường.

Violetta-hunter-identity-v Hunter Identity V

Phẩm Chất:

ky-nang-violetta-soul-weaver

Cocoon Execution: Cái Kén: Soul Weaver quấn tơ quanh mục tiêu sau 60 đường khâu tạo thanh một chiết kén, khiến chúng bị trói buộc ngay tại chỗ mà không cần ghế tên lửa, khả năng đặc biệt hoặc đặc điểm tương tác với việc trói buộc trên ghế tên lửa cũng ảnh hưởng tới khả năng này

Webbing: Dệt Tơ: Ném một quả bóng tơ về phía trước vướng vào mục tiêu tạo thành một lớp tơ, sau khi tấn công có thể cộng dồn bóng tơ lên mục tiêu. Vướng phải 3 lớp tơ sẽ khiến mục tiêu mất sức.

Spining: phóng tơ: tích lũy tơ, nhấn và giữ kỹ năng để tạo thành một cuộn tơ lớn, tốc độ phóng mạng nhện tương đối chậm nhưng sẽ ngay lập tức khiến mục tiêu vướng phải 3 lớp tơ.

Web Attack: Tơ công kích: tích lũy tơ, nhấn và giữ kỹ năng để tạo thành một cuộn tơ lớn, tốc độ phóng mạng nhện tương đối chậm nhưng sẽ ngay lập tức khiến mục tiêu vướng phải 3 lớp tơ.

Theo: Gamek

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top