Giải trí

Giả thuyết Boruto: Sau khi Naruto 'chết', Konohamaru Sarutobi và Sarada Uchiha sẽ trở thành Hokage đệ bát và đệ cửu?

Bạn đã bao giờ nghĩ đến nhân vật nào thích hợp nhất sẽ trở thành Hokage đệ bát kế tục sự nghiệp của Hokage đệ thất Naruto hay chưa?
Theo: Gamek

More in:Giải trí

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *