Fatty Fight • Android & Ios New Games

#Fatty #Fight #Android #Ios #GamesRa mắt chính thức + APK

💡 Nền tảng – Android | iOS

Mô tả của Fatty Fight (bởi Không Sáu Năm)

Bạn đã bao giờ muốn kiểm tra kỹ năng ghép 3 của mình với những người chơi khác chưa?
Tham gia vào các trận chiến trực tuyến nhanh chóng, kết hợp thông minh và nghiền nát kẻ thù.

cuộc chiến béo

Cách chơi:
Ghép 3 viên ngọc trở lên
Thực hiện càng nhiều kết hợp càng tốt trước khi hết giờ
Đánh mạnh vào!
Bạn được phép thực hiện một phần kết hợp khi kết thúc nước đi của mình

trình phát YouTubeBạn cũng có thể thích…

Scroll to Top