EN • Android & Ios New Games

#Android #Ios #Games


Khởi chạy mềm + APK – Đã cập nhật – Đã thêm tiếng Anh

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của RogueMaster (bởi TRSOFT)

RogueLike
Bạn có thể thưởng thức hành động, hack và chém, điều khiển
Sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định trò chơi.
Bạn sẽ đối mặt với trò chơi RogueLike hay nhất

RogueMaster

Hack và Chém
Cắt và giết kẻ thù của bạn
Cảm thấy như một anh hùng

RogueMaster

Điều khiển
Hiểu được cuộc tấn công của kẻ thù
Bàn tay của bạn đang nhảy múa

RogueMaster

Hoạt động
Trải nghiệm hành động và đồ họa ngoạn mục
Thưởng thức hành động ưa thích trên điện thoại di động

Có sẵn: Google Play – KR, Hoa Kỳ

RogueMaster
gooapk

Scroll to Top