Cyber Snake • Android & Ios New Games

#Cyber #Snake #Android #Ios #Games


Quyền truy cập sớm + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của Cyber ​​Snake (bởi mạng huizhong)

Cyber ​​Snake là một trò chơi phiêu lưu roguelike ly kỳ lấy bối cảnh trong Thế giới mạng. Đi xuống các ngục tối được tạo ngẫu nhiên, chứa đầy những kẻ thù nguy hiểm.

Khi bạn vượt qua các cấp độ, bạn có thể mua vũ khí mạnh mẽ và phép thuật để giúp bạn trên hành trình của mình – nhưng được cảnh báo, cái chết là vĩnh viễn. Với mỗi lần chơi, bạn sẽ khám phá ra những bí mật mới và đối mặt với những thử thách mới, khiến mọi trò chơi trở nên độc đáo. Bạn đã sẵn sàng kiểm tra kỹ năng của mình trước sự nguy hiểm của ngục tối trong Thế giới mạng chưa?

Khả dụng: Google Play – US, BR, CA, FR, v.v…

Scroll to Top