Game Mobile

Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật

Vào ngày 21/1 tới đây, TS Online Mobile sẽ tiến hành cập nhật phiên bản Trùng Sinh để người chơi có thêm hành trình mới chinh phục thế giới Tam Quốc cùng Ba Đậu Yêu.

</p> <p>Tại phiên bản sắp tới, thay đổi lớn nhất của game là gia hạn cấp độ cho nhân vật từ 200 lên đến 400. Khác với 2 phiên bản trước, cấp độ của phiên bản mới Trùng Sinh sẽ không chuyển hóa về cấp thấp mà được bắt đầu từ 201, nên yêu cầu cơ bản dành cho người chơi TS Online là phải đạt được cấp 200 tại phiên bản Tái Sinh.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://gamek.mediacdn.vn/thumb_w/640/133514250583805952/2021/1/19/lever-400-1611051887213761241245.png" id="img_275934401548398592" w="925" h="508" alt="Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật - Ảnh 1." title="Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="275934401548398592" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://gamek.mediacdn.vn/133514250583805952/2021/1/19/lever-400-1611051887213761241245.png" width="" height=""/><div class='code-block code-block-3' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- link --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8559235775296110" data-ad-slot="6231434260" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> </div> </div> <p>Đặc biệt sau khi Trùng Sinh, người chơi TS Online phải quyết định con đường đi cho nhân vật của mình là Thiện hay Ác. Bởi tại phiên bản mới này của TS Online sẽ bổ sung thêm 2 hệ kỹ năng mới Quang – Ám với nhiều chiêu thức hấp dẫn. Điểm mạnh của hệ kỹ năng này là khả năng gây sát thương cao cho nhiều mục tiêu và rất mạnh trong việc hỗ trợ nhân vật trong quá trình chiến đấu.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://gamek.mediacdn.vn/thumb_w/640/133514250583805952/2021/1/19/ky-nang-he-quang-am-16110518871171875392985.jpg" id="img_275934401330692096" w="926" h="564" alt="Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật - Ảnh 2." title="Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="275934401330692096" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://gamek.mediacdn.vn/133514250583805952/2021/1/19/ky-nang-he-quang-am-16110518871171875392985.jpg" width="" height=""/></div> </div> <p>Bên cạnh việc mở ra 2 kỹ năng, TS Online Mobile còn bổ sung thêm khu luyện công mới Bắc Lạp, có các quái hệ Quang – Ám từ cấp độ 170 đến 181 để người chơi có thể trải nghiệm và rèn luyện các chiêu thức mới cho nhân vật của mình.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://gamek.mediacdn.vn/thumb_w/640/133514250583805952/2021/1/19/bai-luyen-cong-moi-1611051887012695388399.png" id="img_275934407940734976" w="1224" h="688" alt="Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật - Ảnh 3." title="Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="275934407940734976" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://gamek.mediacdn.vn/133514250583805952/2021/1/19/bai-luyen-cong-moi-1611051887012695388399.png" width="" height=""/><div class='code-block code-block-2' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- link --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8559235775296110" data-ad-slot="6231434260" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div> </div> </div> <p>Để chào mừng phiên bản Trùng Sinh, TS Online Mobile còn tung ra chuỗi sự kiện hấp dẫn dành cho người chơi như: Happy Monday, Hành Trang Ba Đậu, Đua Top Trùng Sinh, Giải Đấu Tranh Hùng…</p> <p>Để biết thêm thông tin chi tiết về phiên bản này, người chơi có thể theo dõi và cập nhật tại</p> <p>Website: <a class="link-inline-content ext-link" data-cke-saved-href="https://www.so1.asia/p/link.html#https%3A%2F%2Fts.dzogame.vn%2F" href="https://www.so1.asia/p/link.html#https%3A%2F%2Fts.dzogame.vn%2F" rel="nofollow external nofollow" target="_blank" title="https://ts.dzogame.vn/" style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" onclick="this.target='_blank';">https://ts.dzogame.vn/</a></p> <p>Fanpage: <a class="link-inline-content ext-link" data-cke-saved-href="https://www.so1.asia/p/link.html#https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTS.Dzogame%2F" href="https://www.so1.asia/p/link.html#https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTS.Dzogame%2F" rel="nofollow external nofollow" target="_blank" title="https://www.facebook.com/TS.Dzogame/" style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" onclick="this.target='_blank';">https://www.facebook.com/TS.Dzogame/</a></p> <p>Link tải game: <a class="link-inline-content ext-link" data-cke-saved-href="https://www.so1.asia/p/link.html#https%3A%2F%2Ftsdzogame.onelink.me%2FRWAK%2Fpr" href="https://www.so1.asia/p/link.html#https%3A%2F%2Ftsdzogame.onelink.me%2FRWAK%2Fpr" rel="nofollow external nofollow" target="_blank" title="https://tsdzogame.onelink.me/RWAK/pr" style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" onclick="this.target='_blank';">https://tsdzogame.onelink.me/RWAK/pr</a></p> <p><zone id="kj8f6sxi"/></p> </div> <p> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-8559235775296110" data-ad-slot="6483656917"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script><br /> <br />Theo: Gamek</p> <!-- AI CONTENT END 5 --> <div class="ceris-mobile-share-socials"> <h3>Share</h3> <ul class="list-unstyled list-horizontal"> <li><a class="sharing-btn sharing-btn-primary facebook-btn" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Share on Facebook" onClick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftungxeko.com%2Fco-gi-hot-tai-phien-ban-trung-sinh-cua-ts-online-mobile-sap-duoc-cap-nhat-01-2021.html','Facebook','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftungxeko.com%2Fco-gi-hot-tai-phien-ban-trung-sinh-cua-ts-online-mobile-sap-duoc-cap-nhat-01-2021.html"><i class="mdicon mdicon-facebook"></i></a></li><li><a class="sharing-btn sharing-btn-primary twitter-btn" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Share on Twitter" onClick="window.open('http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Ftungxeko.com%2Fco-gi-hot-tai-phien-ban-trung-sinh-cua-ts-online-mobile-sap-duoc-cap-nhat-01-2021.html&text=Có%20gì%20hot%20tại%20phiên%20bản%20Trùng%20Sinh%20của%20TS%20Online%20Mobile%20sắp%20được%20cập%20nhật','Twitter share','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="//twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Ftungxeko.com%2Fco-gi-hot-tai-phien-ban-trung-sinh-cua-ts-online-mobile-sap-duoc-cap-nhat-01-2021.html&text=Có%20gì%20hot%20tại%20phiên%20bản%20Trùng%20Sinh%20của%20TS%20Online%20Mobile%20sắp%20được%20cập%20nhật"><i class="mdicon mdicon-twitter"></i></a></li><li><a class="sharing-btn pinterest-btn" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Share on Pinterest" href="javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());"><i class="mdicon mdicon-pinterest-p"></i></a></li><li><a class="sharing-btn linkedin-btn" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Share on Linkedin" onClick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Ftungxeko.com%2Fco-gi-hot-tai-phien-ban-trung-sinh-cua-ts-online-mobile-sap-duoc-cap-nhat-01-2021.html','Linkedin','width=863,height=500,left='+(screen.availWidth/2-431)+',top='+(screen.availHeight/2-250)+''); return false;" href="//www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Ftungxeko.com%2Fco-gi-hot-tai-phien-ban-trung-sinh-cua-ts-online-mobile-sap-duoc-cap-nhat-01-2021.html"><i class="mdicon mdicon-linkedin"></i></a></li> </ul> </div><!-- ceris-share-socials --> <footer class="single-footer entry-footer"> <div class="entry-interaction entry-interaction--horizontal"> <div class="entry-interaction__left"> <div class="entry-tags"> <ul> <li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/ban">bản</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/cap">cập</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/co">cơ</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/cua">của</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/duoc">được</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/gi">gì</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/hot">hot</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/mobile">mobile</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/nhat">nhật</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/online">Online</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/phien">phiên</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/sap">sắp</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/sinh">sinh</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/tai">Tải</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/trung">Trung</a></li><li><a class="post-tag" rel="tag" href="https://tungxeko.com/tag/ts">TS</a></li> </ul> </div> </div> <div class="entry-interaction__right"> <a href="#comments" class="comments-count" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="0 Comments"><i class="mdicon mdicon-comment-o"></i><span>0</span></a><a href="#views" class="view-count" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="32 Views"><i class="mdicon mdicon-visibility"></i><span>32</span></a> </div> </div> </footer> </div> </div> </div><!-- .single-content --> </article><!-- .post-single --> <div class="navigation-author__wrap"> <!-- Posts navigation --><div class="posts-navigation"><div class="posts-navigation__prev clearfix"><a class="posts-navigation__label text-right" href="https://tungxeko.com/dragon-ball-super-bi-nhan-xet-la-doi-thu-kem-duoc-ua-thich-nhat-cua-goku-nhung-jiren-van-dang-nho-vi-2-ly-do-nay-01-2021.html"> <span>Previous</span> </a> <article class="post posts-no-thumb bookmark__notice_align_right "> <div class="post__text text-right"> <h3 class="post__title "><a href="https://tungxeko.com/dragon-ball-super-bi-nhan-xet-la-doi-thu-kem-duoc-ua-thich-nhat-cua-goku-nhung-jiren-van-dang-nho-vi-2-ly-do-nay-01-2021.html">Dragon Ball Super: Bị nhận xét là 'đối thủ kém được ưa thích nhất của Goku' nhưng Jiren vẫn đáng nhớ vì 2 lý do này</a></h3> </div> </article> </div><!-- posts-navigation__prev--><div class="posts-navigation__next clearfix"><a class="posts-navigation__label text-left" href="https://tungxeko.com/cd-projekt-lai-bi-nha-dau-tu-khoi-kien-tap-the-vi-lam-an-thieu-minh-bach-01-2021.html"><span>Next</span></a> <article class="post posts-no-thumb bookmark__notice_align_right "> <div class="post__text text-left"> <h3 class="post__title "><a href="https://tungxeko.com/cd-projekt-lai-bi-nha-dau-tu-khoi-kien-tap-the-vi-lam-an-thieu-minh-bach-01-2021.html">CD Projekt lại bị nhà đầu tư khởi kiện tập thể vì làm ăn thiếu minh bạch</a></h3> </div> </article> </div><!-- posts-navigation__next --></div><!-- Posts navigation --> </div><!-- .navigation-author__wrap --> <div class="same-category-posts single-entry-section the-heading-size-xxs"><div class="block-heading "><h4 class="block-heading__title">More in:<a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile" class="cat-45 cat-theme">Game Mobile</a></h4></div><div class="atbs-ceris-posts--vertical-text-not-fullwidth"><div class="posts-list post-list row row--space-between grid-gutter-40 items-clear-both-2"><div class="col-md-6 col-sm-6 list-item"> <article class="post post--vertical ceris-post-vertical--cat-overlay post--vertical-text-not-fullwidth "> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/chi-choi-mot-vi-tuong-nu-ca-si-me-game-nhat-viet-nam-treo-luon-hinh-tuong-ton-tho-02-2021.html"><img width="400" height="300" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/screenshot35-16142494467232120079907-400x300.png" class="attachment-ceris-xs-4_3 size-ceris-xs-4_3 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/screenshot35-16142494467232120079907-400x300.png 400w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/screenshot35-16142494467232120079907-180x135.png 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> <!-- close a tag --> <a class="cat-45 post__cat post__cat--bg cat-theme-bg" href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-2"><a href="https://tungxeko.com/chi-choi-mot-vi-tuong-nu-ca-si-me-game-nhat-viet-nam-treo-luon-hinh-tuong-ton-tho-02-2021.html">Chỉ chơi một vị tướng, nữ ca sĩ mê game nhất Việt Nam treo luôn hình tướng “tôn thờ”</a></h3> <div class="post__excerpt "> <div class="excerpt">Vẫn biết vợ chồng ca sĩ Khởi My và Kelvin Khánh là những con mọt ...</div> </div> <div class="post-footer"> <div class="post__meta"> <div class="author_name--wrap"><span class="entry-lable">By </span><a class="entry-author__name" href="https://tungxeko.com/author/tungnt">Tùng Xeko</a></div><time class="time published" datetime="2021-02-25T18:01:42+00:00" title="February 25, 2021 at 6:01 pm"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>2 hours ago</time> </div> </div> </div> </article> </div><div class="col-md-6 col-sm-6 list-item"> <article class="post post--vertical ceris-post-vertical--cat-overlay post--vertical-text-not-fullwidth "> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/nong-pubg-mobile-2-chinh-thuc-ra-mat-voi-ten-goi-hoan-toan-moi-tham-chi-da-co-trang-chu-tieng-viet-02-2021.html"><img width="400" height="300" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo-1-1614269776588507820219-400x300.jpg" class="attachment-ceris-xs-4_3 size-ceris-xs-4_3 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo-1-1614269776588507820219-400x300.jpg 400w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo-1-1614269776588507820219-180x135.jpg 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> <!-- close a tag --> <a class="cat-45 post__cat post__cat--bg cat-theme-bg" href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-2"><a href="https://tungxeko.com/nong-pubg-mobile-2-chinh-thuc-ra-mat-voi-ten-goi-hoan-toan-moi-tham-chi-da-co-trang-chu-tieng-viet-02-2021.html">Nóng! PUBG Mobile 2 chính thức ra mắt với tên gọi hoàn toàn mới, thậm chí đã có trang chủ tiếng Việt</a></h3> <div class="post__excerpt "> <div class="excerpt">Mới chỉ vài ngày trở lại đây thôi, cộng đồng game thủ đã đứng ngồi ...</div> </div> <div class="post-footer"> <div class="post__meta"> <div class="author_name--wrap"><span class="entry-lable">By </span><a class="entry-author__name" href="https://tungxeko.com/author/tungnt">Tùng Xeko</a></div><time class="time published" datetime="2021-02-25T17:30:47+00:00" title="February 25, 2021 at 5:30 pm"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>2 hours ago</time> </div> </div> </div> </article> </div><div class="col-md-6 col-sm-6 list-item"> <article class="post post--vertical ceris-post-vertical--cat-overlay post--vertical-text-not-fullwidth "> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/hot-nhu-loan-the-tam-quoc-15-phut-1-post-tuyen-quan-mo-server-gap-2-5-lan-du-tinh-moi-du-suc-chua-02-2021.html"><img width="400" height="300" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/1thumb69a7883a-36a6-4e88-bb9a-71a41a0c5e24-1614249215273428007733-400x300.gif" class="attachment-ceris-xs-4_3 size-ceris-xs-4_3 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/1thumb69a7883a-36a6-4e88-bb9a-71a41a0c5e24-1614249215273428007733-400x300.gif 400w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/1thumb69a7883a-36a6-4e88-bb9a-71a41a0c5e24-1614249215273428007733-180x135.gif 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> <!-- close a tag --> <a class="cat-45 post__cat post__cat--bg cat-theme-bg" href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-2"><a href="https://tungxeko.com/hot-nhu-loan-the-tam-quoc-15-phut-1-post-tuyen-quan-mo-server-gap-2-5-lan-du-tinh-moi-du-suc-chua-02-2021.html">HOT như Loạn Thế Tam Quốc: 15 phút/1 post tuyển quân, mở server gấp 2.5 lần dự tính mới đủ sức chứa!</a></h3> <div class="post__excerpt "> <div class="excerpt">Tải ngay Loạn Thế Tam Quốc chỉ với 1 click tại: https://ldtq.onelink.me/Co38/PRLoanThe Nếu bạn đang ...</div> </div> <div class="post-footer"> <div class="post__meta"> <div class="author_name--wrap"><span class="entry-lable">By </span><a class="entry-author__name" href="https://tungxeko.com/author/tungnt">Tùng Xeko</a></div><time class="time published" datetime="2021-02-25T15:57:47+00:00" title="February 25, 2021 at 3:57 pm"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>4 hours ago</time> </div> </div> </div> </article> </div><div class="col-md-6 col-sm-6 list-item"> <article class="post post--vertical ceris-post-vertical--cat-overlay post--vertical-text-not-fullwidth "> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/tim-ra-tua-game-chien-thuat-loi-bac-nhat-hien-nay-tam-quoc-lien-minh-choi-1-duoc-3-cang-choi-cang-vui-khong-bao-gio-chan-02-2021.html"><img width="400" height="300" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/1-16142507857641002409561-400x300.jpg" class="attachment-ceris-xs-4_3 size-ceris-xs-4_3 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/1-16142507857641002409561-400x300.jpg 400w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/1-16142507857641002409561-180x135.jpg 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> <!-- close a tag --> <a class="cat-45 post__cat post__cat--bg cat-theme-bg" href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-2"><a href="https://tungxeko.com/tim-ra-tua-game-chien-thuat-loi-bac-nhat-hien-nay-tam-quoc-lien-minh-choi-1-duoc-3-cang-choi-cang-vui-khong-bao-gio-chan-02-2021.html">Tìm ra tựa game chiến thuật 'lời' bậc nhất hiện nay – Tam Quốc Liên Minh: Chơi 1 được 3, càng chơi càng vui không bao giờ chán!</a></h3> <div class="post__excerpt "> <div class="excerpt">Nếu bạn đang tìm kiếm một game chiến thuật hay, đúng chất và mới lạ ...</div> </div> <div class="post-footer"> <div class="post__meta"> <div class="author_name--wrap"><span class="entry-lable">By </span><a class="entry-author__name" href="https://tungxeko.com/author/tungnt">Tùng Xeko</a></div><time class="time published" datetime="2021-02-25T15:26:45+00:00" title="February 25, 2021 at 3:26 pm"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>4 hours ago</time> </div> </div> </div> </article> </div></div></div><!-- .atbs-ceris-posts--vertical-text-not-fullwidth --></div><div class="related-posts single-entry-section the-heading-size-xxs"><div class="block-heading "><h4 class="block-heading__title">You may also like</h4></div><div class="atbs-ceris-posts--vertical-text-not-fullwidth"><div class="posts-list post-list row row--space-between grid-gutter-40 items-clear-both-2"><div class="col-md-6 col-sm-6 list-item"> <article class="post post--vertical ceris-post-vertical--cat-overlay post--vertical-text-not-fullwidth "> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/khong-chi-xinh-dep-nhieu-nu-streamer-con-la-fan-cung-cua-trai-bong-tron-khien-canh-may-rau-dung-ngoi-khong-yen-02-2021.html"><img width="400" height="300" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614234864039-16142348643621146565503-400x300.png" class="attachment-ceris-xs-4_3 size-ceris-xs-4_3 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614234864039-16142348643621146565503-400x300.png 400w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614234864039-16142348643621146565503-180x135.png 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> <!-- close a tag --> <a class="cat-8623 post__cat post__cat--bg cat-theme-bg" href="https://tungxeko.com/esports">e-Sports</a> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-2"><a href="https://tungxeko.com/khong-chi-xinh-dep-nhieu-nu-streamer-con-la-fan-cung-cua-trai-bong-tron-khien-canh-may-rau-dung-ngoi-khong-yen-02-2021.html">Không chỉ xinh đẹp, nhiều nữ streamer còn là fan cứng của trái bóng tròn khiến cánh mày râu “đứng ngồi không yên”</a></h3> <div class="post__excerpt "> <div class="excerpt">Bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là món ăn tinh ...</div> </div> <div class="post-footer"> <div class="post__meta"> <div class="author_name--wrap"><span class="entry-lable">By </span><a class="entry-author__name" href="https://tungxeko.com/author/tungnt">Tùng Xeko</a></div><time class="time published" datetime="2021-02-25T18:40:51+00:00" title="February 25, 2021 at 6:40 pm"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>1 hour ago</time> </div> </div> </div> </article> </div><div class="col-md-6 col-sm-6 list-item"> <article class="post post--vertical ceris-post-vertical--cat-overlay post--vertical-text-not-fullwidth "> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/khai-mac-dtdv-mua-xuan-saigon-phantom-khang-dinh-suc-manh-tuyet-doi-team-flash-thang-chat-vat-doi-tuyen-cua-nhung-danh-hai-02-2021.html"><img width="400" height="300" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614262991438-16142629920221204345518-400x300.jpg" class="attachment-ceris-xs-4_3 size-ceris-xs-4_3 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614262991438-16142629920221204345518-400x300.jpg 400w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614262991438-16142629920221204345518-180x135.jpg 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> <!-- close a tag --> <a class="cat-8623 post__cat post__cat--bg cat-theme-bg" href="https://tungxeko.com/esports">e-Sports</a> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-2"><a href="https://tungxeko.com/khai-mac-dtdv-mua-xuan-saigon-phantom-khang-dinh-suc-manh-tuyet-doi-team-flash-thang-chat-vat-doi-tuyen-cua-nhung-danh-hai-02-2021.html">Khai mạc ĐTDV mùa Xuân: Saigon Phantom khẳng định sức mạnh tuyệt đối, Team Flash thắng chật vật 'đội tuyển của những danh hài'</a></h3> <div class="post__excerpt "> <div class="excerpt">Trận đấu mở màn Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021, nhà đương kim vô ...</div> </div> <div class="post-footer"> <div class="post__meta"> <div class="author_name--wrap"><span class="entry-lable">By </span><a class="entry-author__name" href="https://tungxeko.com/author/tungnt">Tùng Xeko</a></div><time class="time published" datetime="2021-02-25T17:07:46+00:00" title="February 25, 2021 at 5:07 pm"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>3 hours ago</time> </div> </div> </div> </article> </div><div class="col-md-6 col-sm-6 list-item"> <article class="post post--vertical ceris-post-vertical--cat-overlay post--vertical-text-not-fullwidth "> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/dung-qua-le-thuoc-vao-game-trung-quoc-khi-game-viet-da-dep-va-hay-nhu-the-nay-02-2021.html"><img width="400" height="300" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/untitled-2-16142501896881937623635-400x300.jpg" class="attachment-ceris-xs-4_3 size-ceris-xs-4_3 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/untitled-2-16142501896881937623635-400x300.jpg 400w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/untitled-2-16142501896881937623635-180x135.jpg 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a> <!-- close a tag --> <a class="cat-45 post__cat post__cat--bg cat-theme-bg" href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-2"><a href="https://tungxeko.com/dung-qua-le-thuoc-vao-game-trung-quoc-khi-game-viet-da-dep-va-hay-nhu-the-nay-02-2021.html">Đừng quá 'lệ thuộc' vào game Trung Quốc khi game Việt đã đẹp và hay như thế này</a></h3> <div class="post__excerpt "> <div class="excerpt">Với những người đã “cày kéo” game online từ những ngày đầu tiên, chắc hẳn ...</div> </div> <div class="post-footer"> <div class="post__meta"> <div class="author_name--wrap"><span class="entry-lable">By </span><a class="entry-author__name" href="https://tungxeko.com/author/tungnt">Tùng Xeko</a></div><time class="time published" datetime="2021-02-25T14:55:43+00:00" title="February 25, 2021 at 2:55 pm"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>5 hours ago</time> </div> </div> </div> </article> </div></div></div><!-- .atbs-ceris-posts--vertical-text-not-fullwidth --></div> <div class="comments-section single-entry-section"> <div id="comments" class="comments-area the-heading-size-xxs"> <p class="nocomments">Comments are closed.</p> </div><!-- #comments .comments-area --> </div> <!-- End Comment Box --> </div><!-- .atbs-ceris-main-col --> <div class="atbs-ceris-sub-col sidebar js-sticky-sidebar" role="complementary"> <div id="bk_widget_posts_list-8" class="widget atbs-ceris-widget"><div class="atbs-ceris-widget-indexed-posts-a"><div class="widget__title block-heading "><h4 class="widget__title-text">Posts List</h4></div><ol class="posts-list list-space-md list-unstyled"><li> <article class="post post--horizontal post--horizontal-xxs"> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/valorant-tiktok-vagrave-fight-esports-dang-cai-to-chuc-giai-dau-tai-philippines-02-2021.html"><img width="180" height="180" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/valorant-tiktok-va-fight-esports-dang-cai-to-chuc-giai-dau-tai-philippines-160332-180x180.jpg" class="attachment-ceris-xxs-1_1 size-ceris-xxs-1_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/valorant-tiktok-va-fight-esports-dang-cai-to-chuc-giai-dau-tai-philippines-160332-180x180.jpg 180w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/valorant-tiktok-va-fight-esports-dang-cai-to-chuc-giai-dau-tai-philippines-160332-150x150.jpg 150w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/valorant-tiktok-va-fight-esports-dang-cai-to-chuc-giai-dau-tai-philippines-160332-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a> <!-- close a tag --> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-0"><a href="https://tungxeko.com/valorant-tiktok-vagrave-fight-esports-dang-cai-to-chuc-giai-dau-tai-philippines-02-2021.html">Valorant: TikTok v&agrave; FIGHT Esports đăng cai tổ chức giải đấu tại Philippines</a></h3> </div> </article> </li><li> <article class="post post--horizontal post--horizontal-xxs"> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/tu-hoagraveng-mobile-nacircng-cap-do-hoa-lecircn-4k-lot-top-game-mobile-dep-nhat-2021-02-2021.html"><img width="180" height="180" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/09-1557-180x180.jpg" class="attachment-ceris-xxs-1_1 size-ceris-xxs-1_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/09-1557-180x180.jpg 180w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/09-1557-150x150.jpg 150w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/09-1557-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a> <!-- close a tag --> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-0"><a href="https://tungxeko.com/tu-hoagraveng-mobile-nacircng-cap-do-hoa-lecircn-4k-lot-top-game-mobile-dep-nhat-2021-02-2021.html">Tứ Ho&agrave;ng Mobile n&acirc;ng cấp đồ họa l&ecirc;n 4K, lọt TOP game mobile đẹp nhất 2021</a></h3> </div> </article> </li><li> <article class="post post--horizontal post--horizontal-xxs"> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/spoil-full-one-piece-chap-1005-sanji-cau-cuu-robin-jack-tim-cuu-hong-bao-giai-quyet-no-nan-02-2021.html"><img width="180" height="180" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/maxresdefault-1614258311464481032130-180x180.jpg" class="attachment-ceris-xxs-1_1 size-ceris-xxs-1_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/maxresdefault-1614258311464481032130-180x180.jpg 180w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/maxresdefault-1614258311464481032130-150x150.jpg 150w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/maxresdefault-1614258311464481032130-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a> <!-- close a tag --> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-0"><a href="https://tungxeko.com/spoil-full-one-piece-chap-1005-sanji-cau-cuu-robin-jack-tim-cuu-hong-bao-giai-quyet-no-nan-02-2021.html">Spoil full One Piece chap 1005: Sanji cầu cứu Robin, Jack tìm Cửu Hồng Bao giải quyết nợ nần</a></h3> </div> </article> </li><li> <article class="post post--horizontal post--horizontal-xxs"> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/nhung-tinh-huong-do-khoc-do-cuoi-khi-cac-streamer-on-the-mic-nguoi-xem-quen-ca-ban-goc-nhung-van-duoc-ung-ho-nhiet-tinh-02-2021.html"><img width="180" height="180" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614251363476-1614251363929795524138-180x180.png" class="attachment-ceris-xxs-1_1 size-ceris-xxs-1_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614251363476-1614251363929795524138-180x180.png 180w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614251363476-1614251363929795524138-150x150.png 150w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614251363476-1614251363929795524138-70x70.png 70w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a> <!-- close a tag --> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-0"><a href="https://tungxeko.com/nhung-tinh-huong-do-khoc-do-cuoi-khi-cac-streamer-on-the-mic-nguoi-xem-quen-ca-ban-goc-nhung-van-duoc-ung-ho-nhiet-tinh-02-2021.html">Những tình huống dở khóc dở cười khi các streamer 'on the mic', người xem quên cả bản gốc nhưng vẫn được ủng hộ nhiệt tình</a></h3> </div> </article> </li><li> <article class="post post--horizontal post--horizontal-xxs"> <div class="post__thumb "> <a href="https://tungxeko.com/huawei-mate-x2-bi-day-gia-cao-gap-2-lan-tai-trung-quoc-len-toi-137-trieu-dong-02-2021.html"><img width="180" height="180" src="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614246842169-16142468423411402076756-180x180.jpg" class="attachment-ceris-xxs-1_1 size-ceris-xxs-1_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614246842169-16142468423411402076756-180x180.jpg 180w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614246842169-16142468423411402076756-150x150.jpg 150w, https://tungxeko.com/wp-content/uploads/2021/02/photo1614246842169-16142468423411402076756-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a> <!-- close a tag --> </div> <div class="post__text "> <h3 class="post__title typescale-0"><a href="https://tungxeko.com/huawei-mate-x2-bi-day-gia-cao-gap-2-lan-tai-trung-quoc-len-toi-137-trieu-dong-02-2021.html">Huawei Mate X2 bị đẩy giá cao gấp 2 lần tại Trung Quốc, lên tới 137 triệu đồng</a></h3> </div> </article> </li></ol> </div><!-- End Widget Module--></div><div id="bk_widget_category_titles-5" class="widget atbs-ceris-widget"><div class="widget__title block-heading "><h4 class="widget__title-text">Categories</h4></div> <div class="atbs-ceris-widget-categories atbs-ceris-widget widget_category_tiles widget"> <ul class="list-unstyled list-space-sm"> <li> <div class="category-tile cat-45 category-tile--sm"> <div class="category-tile__wrap"> <div class="background-img category-title-image"> <div class="category-tile__description"></div> </div> <div class="category-tile__inner"> <div class="category-tile__text"> <div class="category-tile__name">Game Mobile</div> </div> </div> <a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile" class="link-overlay" title="View all"></a> </div> </div> </li><li> <div class="category-tile cat-46 category-tile--sm"> <div class="category-tile__wrap"> <div class="background-img category-title-image"> <div class="category-tile__description"></div> </div> <div class="category-tile__inner"> <div class="category-tile__text"> <div class="category-tile__name">Game Online</div> </div> </div> <a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-online" class="link-overlay" title="View all"></a> </div> </div> </li><li> <div class="category-tile cat-1633 category-tile--sm"> <div class="category-tile__wrap"> <div class="background-img category-title-image"> <div class="category-tile__description"></div> </div> <div class="category-tile__inner"> <div class="category-tile__text"> <div class="category-tile__name">PUBG</div> </div> </div> <a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/pubg" class="link-overlay" title="View all"></a> </div> </div> </li><li> <div class="category-tile cat-17 category-tile--sm"> <div class="category-tile__wrap"> <div class="background-img category-title-image"> <div class="category-tile__description"></div> </div> <div class="category-tile__inner"> <div class="category-tile__text"> <div class="category-tile__name">Liên Quân Mobile</div> </div> </div> <a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/lien-quan-mobile" class="link-overlay" title="View all"></a> </div> </div> </li><li> <div class="category-tile cat-743 category-tile--sm"> <div class="category-tile__wrap"> <div class="background-img category-title-image"> <div class="category-tile__description"></div> </div> <div class="category-tile__inner"> <div class="category-tile__text"> <div class="category-tile__name">Cosplay</div> </div> </div> <a href="https://tungxeko.com/cosplay" class="link-overlay" title="View all"></a> </div> </div> </li><li> <div class="category-tile cat-23 category-tile--sm"> <div class="category-tile__wrap"> <div class="background-img category-title-image"> <div class="category-tile__description"></div> </div> <div class="category-tile__inner"> <div class="category-tile__text"> <div class="category-tile__name">Giải trí</div> </div> </div> <a href="https://tungxeko.com/giai-tri" class="link-overlay" title="View all"></a> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div><!-- .atbs-ceris-sub-col --> </div> </div> </div> </div><!-- single-entry-wrap --> <div class="infinity-single-trigger"></div> </div><div class="single-next-article-info-popup atbs-force-hidden js-sticky-article-info"> <span class="next-article-popup-heading">Next Article:</span> <h3 class="post__title typescale-1"></h3> <div class="post__meta"> <time class="time published" datetime="2021-01-19T11:14:41+00:00" title="January 19, 2021 at 11:14 am"><i class="mdicon mdicon-schedule"></i>19/01/2021</time> <div class="ceris-article-wpm--wrap"> <span class="min-read-icon"> <svg class="svgIcon-use" width="15" height="15"><path d="M7.438 2.324c.034-.099.09-.099.123 0l1.2 3.53a.29.29 0 0 0 .26.19h3.884c.11 0 .127.049.038.111L9.8 8.327a.271.271 0 0 0-.099.291l1.2 3.53c.034.1-.011.131-.098.069l-3.142-2.18a.303.303 0 0 0-.32 0l-3.145 2.182c-.087.06-.132.03-.099-.068l1.2-3.53a.271.271 0 0 0-.098-.292L2.056 6.146c-.087-.06-.071-.112.038-.112h3.884a.29.29 0 0 0 .26-.19l1.2-3.52z"></path></svg> </span> <span class="ceris-article-wpm"></span>min read </div> </div> <span class="single-next-article-info-popup--close"> <svg viewBox="0 0 15.642 15.642" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 0 0 15.642 15.642"> <path fill="#444444" fill-rule="evenodd" d="M8.882,7.821l6.541-6.541c0.293-0.293,0.293-0.768,0-1.061 c-0.293-0.293-0.768-0.293-1.061,0L7.821,6.76L1.28,0.22c-0.293-0.293-0.768-0.293-1.061,0c-0.293,0.293-0.293,0.768,0,1.061 l6.541,6.541L0.22,14.362c-0.293,0.293-0.293,0.768,0,1.061c0.147,0.146,0.338,0.22,0.53,0.22s0.384-0.073,0.53-0.22l6.541-6.541 l6.541,6.541c0.147,0.146,0.338,0.22,0.53,0.22c0.192,0,0.384-0.073,0.53-0.22c0.293-0.293,0.293-0.768,0-1.061L8.882,7.821z"></path> </svg> </span> </div><footer class="site-footer footer-4 "> <div class="site-footer__section site-footer__section--flex site-footer__section--seperated"> <div class="container"> <div class="site-footer__section-inner"> <div class="site-footer__section-left"> <div class="site-logo"> <a href="https://tungxeko.com"> <!-- logo open --> <img src="http://tungxeko.com/wp-content/uploads/2017/12/logo-head.png" alt="logo" width="160"/> <!-- logo close --> </a> </div> </div> <div class="site-footer__section-right"> <ul class="social-list social-list--lg list-horizontal"> <li><a href="#" target="_blank"><i class="mdicon mdicon-facebook"></i></a></li><li><a href="#" target="_blank"><i class="mdicon mdicon-twitter"></i></a></li><li><a href="#" target="_blank"><i class="mdicon mdicon-instagram"></i></a></li><li><a href="#" target="_blank"><i class="mdicon mdicon-dribbble"></i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="site-footer__section site-footer__section--flex site-footer__section--bordered-inner"> <div class="container"> <div class="site-footer__section-inner"> <div class="site-footer__section-left"> By <a href="/">Tùng Xêko</a> </div> <div class="site-footer__section-right"> <nav class="footer-menu"> <div class="menu-footer-nav-container"><ul id="menu-footer-nav" class="navigation navigation--footer navigation--inline"><li id="menu-item-62352" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-62352"><a href="http://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a></li> <li id="menu-item-62353" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-62353"><a href="http://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-online">Game Online</a></li> <li id="menu-item-62369" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-62369"><a href="http://tungxeko.com/giai-tri">Giải Trí</a></li> <li id="menu-item-62049" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-62049"><a href="https://app.so1.asia/">App Hay</a></li> <li id="menu-item-62178" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-62178"><a href="https://www.so1.asia/">Blog Game</a></li> </ul></div> </nav> </div> </div> </div> </div> </footer> <!-- Sticky header --> <div id="atbs-ceris-sticky-header" class="sticky-header js-sticky-header article-header-nav-hide"> <!-- Navigation bar --> <nav class="navigation-bar navigation-bar--fullwidth hidden-xs hidden-sm "> <div class="navigation-bar__inner"> <div class="navigation-bar__section"> <div class="flexbox"> <div class="menu-icon"> <a href="#atbs-ceris-offcanvas-primary" class="offcanvas-menu-toggle navigation-bar-btn js-atbs-ceris-offcanvas-toggle"> <span></span> </a> </div> <div class="site-logo header-logo"> <a href="https://tungxeko.com"> <img src="http://tungxeko.com/wp-content/uploads/2017/12/logo-head.png" alt="logo" /> </a> </div> </div> </div> <div class="header-current-reading-article flexbox-wrap flexbox-center-xy"> <div class="current-reading-article-label flexbox-wrap flexbox-center-xy"> <span>Now Reading</span> </div> <div class="current-reading-title"> <h5>Có gì hot tại phiên bản Trùng Sinh của TS Online Mobile sắp được cập nhật</h5> </div> <div class="ceris-article-wpm--wrap flexbox-wrap flexbox-center-y"> <span class="ceris-article-wpm">6</span>min read </div> </div> <div class="navigation-wrapper navigation-bar__section js-priority-nav"> <div id="sticky-main-menu" class="menu-main-menu-container"><ul id="menu-main-menu-1" class="navigation navigation--main navigation--inline"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-has-children menu-item-62472 menu-item-cat-45"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a><div class="sub-menu"><div class="sub-menu-inner"><ul class="list-unstyled clearfix"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65827 menu-item-cat-8624"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/lien-minh-toc-chien">Liên Minh Tốc Chiến</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62474 menu-item-cat-17"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/lien-quan-mobile">Liên Quân Mobile</a></li> </ul><!-- end 0 --></div><!-- Close atbssuga-menu__inner --></div><!-- Close atbssuga-menu --></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65826 menu-item-cat-8623"><a href="https://tungxeko.com/esports">e-Sports</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-62473 menu-item-cat-46"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-online">Game Online</a><div class="sub-menu"><div class="sub-menu-inner"><ul class="list-unstyled clearfix"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62475 menu-item-cat-1633"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/pubg">PUBG</a></li> </ul><!-- end 0 --></div><!-- Close atbssuga-menu__inner --></div><!-- Close atbssuga-menu --></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65828 menu-item-cat-8625"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-pc-console">PC – Console</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65830 menu-item-cat-1161"><a href="https://tungxeko.com/ung-dung-app">Ứng dụng hay</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62470 menu-item-cat-743"><a href="https://tungxeko.com/cosplay">Cosplay</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62471 menu-item-cat-23"><a href="https://tungxeko.com/giai-tri">Giải trí</a></li> </ul></div> </div> <div class="navigation-bar__section lwa lwa-template-modal has-bookmark-list flexbox-wrap flexbox-center-y"> <div class="header-article-nav-icon flexbox-wrap flexbox-center-y" title="Navigation Switcher"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="490pt" viewBox="0 -10 490.66667 490" width="490pt"> <path d="m474.667969 251h-309.335938c-8.832031 0-16-7.167969-16-16s7.167969-16 16-16h309.335938c8.832031 0 16 7.167969 16 16s-7.167969 16-16 16zm0 0"/> <path d="m250.667969 336.332031c-4.097657 0-8.191407-1.554687-11.308594-4.691406l-85.332031-85.332031c-6.25-6.253906-6.25-16.386719 0-22.636719l85.332031-85.332031c6.25-6.25 16.382813-6.25 22.636719 0 6.25 6.25 6.25 16.382812 0 22.632812l-74.027344 74.027344 74.027344 74.027344c6.25 6.25 6.25 16.382812 0 22.632812-3.136719 3.117188-7.234375 4.671875-11.328125 4.671875zm0 0"/><path d="m234.667969 469.667969c-129.386719 0-234.667969-105.28125-234.667969-234.667969s105.28125-234.667969 234.667969-234.667969c97.085937 0 182.804687 58.410157 218.410156 148.824219 3.242187 8.210938-.8125 17.492188-9.023437 20.753906-8.214844 3.203125-17.496094-.789062-20.757813-9.042968-30.742187-78.082032-104.789063-128.535157-188.628906-128.535157-111.746094 0-202.667969 90.925781-202.667969 202.667969s90.921875 202.667969 202.667969 202.667969c83.839843 0 157.886719-50.453125 188.628906-128.511719 3.242187-8.257812 12.523437-12.246094 20.757813-9.046875 8.210937 3.242187 12.265624 12.542969 9.023437 20.757813-35.605469 90.390624-121.324219 148.800781-218.410156 148.800781zm0 0"/> </svg> </div> <button type="submit" class="navigation-bar-btn js-search-popup p-l-xs"><i class="mdicon mdicon-search"></i></button> </div> </div><!-- .navigation-bar__inner --> </nav><!-- Navigation-bar --> <div class="scroll-count-percent"> <svg class="progress-scroll" width="120" height="120" viewBox="0 0 120 120"> <circle class="progress__meter" cx="60" cy="60" r="54" stroke-width="3" /> <circle class="progress__value" cx="60" cy="60" r="54" stroke-width="6" /> </svg> <div class="percent-number"><span class="percent-number-text">0</span> %</div> </div></div><!-- Sticky header --> <div id="atbs-ceris-offcanvas-primary" class="menu-wrap atbs-ceris-offcanvas animation_0_row js-atbs-ceris-offcanvas"> <!-- js-perfect-scrollbar--> <div class="atbs-ceris-offcanvas--inner js-perfect-scrollbar"> <div class="atbs-ceris-offcanvas__section atbs-ceris-offcanvas__title border-right"> <h2 class="site-logo"> <a href="https://tungxeko.com"> <!-- logo open --> <img src="http://tungxeko.com/wp-content/uploads/2017/12/logo-head.png" alt="logo"/> <!-- logo close --> </a> </h2> <ul class="social-list list-horizontal"> </ul> <a href="#atbs-ceris-offcanvas-primary" class="close-button atbs-ceris-offcanvas-close js-atbs-ceris-offcanvas-close" aria-label="Close"> <div class="atbs-ceris-offcanvas-close--wrap"> <span aria-hidden="true">✕</span> <span class="label-icon">Close</span> </div> </a> </div> <div class="atbs-ceris-offcanvas__section atbs-ceris-offcanvas__section-navigation border-right"> <div class="atbs-ceris-offcanvas__section-navigation--wrap"> <div id="offcanvas-menu-desktop" class="menu-main-menu-container"><ul id="menu-main-menu-2" class="navigation navigation--offcanvas"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-has-children menu-item-62472 menu-item-cat-45"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65827 menu-item-cat-8624"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/lien-minh-toc-chien">Liên Minh Tốc Chiến</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62474 menu-item-cat-17"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/lien-quan-mobile">Liên Quân Mobile</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65826 menu-item-cat-8623"><a href="https://tungxeko.com/esports">e-Sports</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-62473 menu-item-cat-46"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-online">Game Online</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62475 menu-item-cat-1633"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/pubg">PUBG</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65828 menu-item-cat-8625"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-pc-console">PC – Console</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65830 menu-item-cat-1161"><a href="https://tungxeko.com/ung-dung-app">Ứng dụng hay</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62470 menu-item-cat-743"><a href="https://tungxeko.com/cosplay">Cosplay</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62471 menu-item-cat-23"><a href="https://tungxeko.com/giai-tri">Giải trí</a></li> </ul></div> </div> </div> </div> </div><!-- Off-canvas menu --> <div id="atbs-ceris-offcanvas-mobile" class="atbs-ceris-offcanvas js-atbs-ceris-offcanvas js-perfect-scrollbar"> <div class="atbs-ceris-offcanvas__title"> <h2 class="site-logo"> <a href="https://tungxeko.com"> <!-- logo open --> <img src="http://tungxeko.com/wp-content/uploads/2017/12/logo-head.png" alt="logo"/> <!-- logo close --> </a> </h2> <ul class="social-list list-horizontal"> </ul> <a href="#atbs-ceris-offcanvas-mobile" class="atbs-ceris-offcanvas-close js-atbs-ceris-offcanvas-close" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">✕</span></a> </div> <div class="atbs-ceris-offcanvas__section atbs-ceris-offcanvas__section-navigation"> <div id="offcanvas-menu-mobile" class="menu-main-menu-container"><ul id="menu-main-menu-3" class="navigation navigation--offcanvas"><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-has-children menu-item-62472 menu-item-cat-45"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-mobile">Game Mobile</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65827 menu-item-cat-8624"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/lien-minh-toc-chien">Liên Minh Tốc Chiến</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62474 menu-item-cat-17"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/lien-quan-mobile">Liên Quân Mobile</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65826 menu-item-cat-8623"><a href="https://tungxeko.com/esports">e-Sports</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-62473 menu-item-cat-46"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-online">Game Online</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62475 menu-item-cat-1633"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/pubg">PUBG</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65828 menu-item-cat-8625"><a href="https://tungxeko.com/tin-tuc-game/game-pc-console">PC – Console</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-65830 menu-item-cat-1161"><a href="https://tungxeko.com/ung-dung-app">Ứng dụng hay</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62470 menu-item-cat-743"><a href="https://tungxeko.com/cosplay">Cosplay</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-62471 menu-item-cat-23"><a href="https://tungxeko.com/giai-tri">Giải trí</a></li> </ul></div> </div> </div><!-- Off-canvas menu --><!-- search popup--> <div class="atbs-ceris-search-full"> <span id="atbs-ceris-search-remove"><i class="mdicon mdicon-close"></i></span> <div class="atbs-ceris-search-full--wrap ajax-search is-in-navbar js-ajax-search is-active"> <div class="atbs-ceris-search-full--form"> <form action="https://tungxeko.com/" method="get"> <input type="text" name="s" class="form-control search-form__input" autocomplete="off" placeholder="Type to search" value=""> <button type="submit" class="btn-search-full"><i class="mdicon mdicon-arrow_forward"></i></button> </form> <div class="result-default"> <div class="search-recommend-articles"> <h2 class="search-module-heading"> Latest Posts </h2> <div class="popular-post-inner"> <div class="post-list"> <div class="list-item"> <article class="post"> <div class="post__text"> <h3 class="post__title typescale-1 custom-typescale-1"> <a href="https://tungxeko.com/neu-sabo-chet-thi-mera-mera-no-mi-chinh-la-trai-ac-quy-nang-via-nhat-one-piece-02-2021.html">Nếu Sabo chết thì Mera Mera no Mi chính là trái ác quỷ 'nặng vía' nhất One Piece</a> </h3> </div> </article> </div> <div class="list-item"> <article class="post"> <div class="post__text"> <h3 class="post__title typescale-1 custom-typescale-1"> <a href="https://tungxeko.com/vi-sao-tac-gia-cua-kny-lot-vao-danh-sach-100-cai-ten-co-anh-huong-nhat-the-gioi-02-2021.html">Vì sao tác giả của KnY lọt vào danh sách 100 cái tên có ảnh hưởng nhất thế giới?</a> </h3> </div> </article> </div> <div class="list-item"> <article class="post"> <div class="post__text"> <h3 class="post__title typescale-1 custom-typescale-1"> <a href="https://tungxeko.com/khong-chi-xinh-dep-nhieu-nu-streamer-con-la-fan-cung-cua-trai-bong-tron-khien-canh-may-rau-dung-ngoi-khong-yen-02-2021.html">Không chỉ xinh đẹp, nhiều nữ streamer còn là fan cứng của trái bóng tròn khiến cánh mày râu “đứng ngồi không yên”</a> </h3> </div> </article> </div> <div class="list-item"> <article class="post"> <div class="post__text"> <h3 class="post__title typescale-1 custom-typescale-1"> <a href="https://tungxeko.com/chi-choi-mot-vi-tuong-nu-ca-si-me-game-nhat-viet-nam-treo-luon-hinh-tuong-ton-tho-02-2021.html">Chỉ chơi một vị tướng, nữ ca sĩ mê game nhất Việt Nam treo luôn hình tướng “tôn thờ”</a> </h3> </div> </article> </div> <div class="list-item"> <article class="post"> <div class="post__text"> <h3 class="post__title typescale-1 custom-typescale-1"> <a href="https://tungxeko.com/che-bien-qua-luu-thanh-tay-cam-de-choi-game-youtuber-khien-nguoi-xem-mat-tron-mat-det-02-2021.html">Chế biến quả lựu thành tay cầm để chơi game, YouTuber khiến người xem mắt tròn mắt dẹt</a> </h3> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="atbs-ceris-search-full--result search-results"> <div class="typing-loader"></div> <div class="search-results__inner"> </div> </div> </div> </div> <!-- .header-search-popup --> <!-- go top button --> <a href="#" class="atbs-ceris-go-top btn btn-default hidden-xs js-go-top-el"><i class="mdicon mdicon-arrow_upward"></i></a></div><!-- .site-wrapper --> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/jquery/ui/tabs.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/jquery/ui/accordion.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/throttle-debounce.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/bootstrap.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/countdown.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/flickity.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/fotorama.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/magnific-popup.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/owl-carousel.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/perfect-scrollbar.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/theiaStickySidebar.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/vticker.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/vendors/fitvids.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var ajax_buff = {"ceris_security":{"ceris_security_code":{"content":"df0a062ef0"}}}; var ceris_wcount = ["130"]; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-content/themes/ceris/js/scripts.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://tungxeko.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.11'></script> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ /* Redirector */ (function(b){window.top.location.href.includes("/link.html")||b.filter(function(a){return!a.hasAttribute("imageanchor")&&!a.href.startsWith("http://tungxeko.com/")&&5<a.href.length}).map(function(a){a.href="http://tungxeko.com/p/link.html#"+encodeURIComponent(a.href);a.target="_blank";a.rel="nofollow noopener"})})(Array.from(document.querySelectorAll(".entry-content"))); //]]> </script> </body> </html>