Ứng dụng

Chia sẻ các ứng dụng hay, ứng dụng android, ios, ứng dụng mobile mới nhất.

OsmAnd+ — Offline Travel Maps & Navigation v4.1.4 [OsmAnd Live]

Yêu cầu: 4.0+Tổng quan: OsmAnd + (OSM tự động hướng dẫn) là một bản đồ ứng dụng và điều hướng có quyền truy cập vào OpenStreetMap (OSM) miễn phí dữ liệu, trên toàn thế giới và chất lượng cao. Tận hưởng hướng dẫn bằng giọng nói và quang học, xem POI (điểm ưa thích), tạo …

OsmAnd+ — Offline Travel Maps & Navigation v4.1.4 [OsmAnd Live] Read More »

Scroll to Top