Brave Legend • Android & Ios New Games

Brave Legend • Android & Ios New Games

Brave Legend • Android & Ios New Games

#Brave #Legend #Android #Ios #Games


Khởi chạy mềm + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của Brave Legend (bởi TheMagicThế Giới Xanh)

Chào mừng đến với Tyrenia! Một vùng đất ma thuật mới, nơi bạn có thể tăng cường sức mạnh của mình và chiến đấu cùng với các đối tác của mình chống lại kẻ thù! Viết một chương mới của cuộc phiêu lưu trên Tyrenia, sử dụng các chiến lược của bạn để đối mặt với những điều chưa biết và chứng kiến ​​những huyền thoại về rồng và hiệp sĩ!

Vì vậy, bạn đã sẵn sàng để chiến đấu?

huyền thoại dũng cảm
huyền thoại dũng cảm
huyền thoại dũng cảm
huyền thoại dũng cảm

Khả dụng: Google Play – CA, US, UK

👇 Ủng hộ tác giả bằng cách đăng ký 🙏 Xin cảm ơn!

Thumbnails managed by ThumbPress

Scroll to Top