AVATAR GROW • Android & Ios New Games

AVATAR GROW • Android & Ios New Games

AVATAR GROW • Android & Ios New Games

#AVATAR #GROW #Android #Ios #Games


Ra mắt chính thức + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của AVATAR GROW (bởi GAM80)

Đây là một trò chơi mà bạn phát triển hình đại diện của riêng mình thông qua thao tác dễ dàng!
Tôi mời bạn nâng cao avatar của bạn.

Giới thiệu về nuôi avatar

– RPG loại bộ sưu tập bị bỏ quên
một hệ thống chiến đấu tự động đơn giản

HÌNH ẢNH TĂNG TRƯỞNG

– Nhân vật dễ thương và đáng yêu
Dễ thương là tốt nhất! Phát triển hình đại diện của tôi.

HÌNH ẢNH TĂNG TRƯỞNG

– Xếp hạng ngục tối để cạnh tranh.
Đánh bại đối thủ của bạn để nhận phần thưởng hàng tuần và hàng tháng.

HÌNH ẢNH TĂNG TRƯỞNG

👇 Ủng hộ tác giả bằng cách đăng ký 🙏 Xin cảm ơn!

Thumbnails managed by ThumbPress

Scroll to Top