Animal Killers League • Android & Ios New Games

Animal Killers League • Android & Ios New Games

Animal Killers League • Android & Ios New Games

#Animal #Killers #League #Android #Ios #Games


Ra mắt chính thức + APK

💡 Nền tảng – Android

Mô tả của Animal Killers League (bởi Công ty tiệc khiêu vũ)

Lúc đầu, một con chim cánh cụt ngu ngốc đã thành lập một đội quân động vật! Gọi Metalgreimon, Great Sage và Yoto Hime để dẫn đầu và sát cánh chiến đấu! Nâng cấp căn cứ, thăng cấp anh hùng và không ngừng mở rộng đội quân động vật của bạn. Có nhiều vai trò hơn trong các hình thức biến thể đang chờ cuộc gọi của bạn. Hãy đến và chiến đấu với tôi!

Hiệp hội sát thủ động vật
Hiệp hội sát thủ động vật
Hiệp hội sát thủ động vật
Hiệp hội sát thủ động vật

Thumbnails managed by ThumbPress

Scroll to Top